ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY I REKLAMACJE

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Produktu i zwrócić Produkt do Sklepu. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym- nienoszącym śladów użytkowania i w opakowaniu firmowym – wraz z dowodem zakupu (paragon lub rachunek). Koszty odesłania Towaru ponosi Klient i nie podlegają zwrotowi.


2. Klient w chwili doręczenia Produktu zobowiązany jest sprawdzić jego stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne Produktu i/lub przesyłki (paczki) powstałe podczas transportu powinny być zgłoszone w formie pisemnej na formularzu reklamacyjnym nakładu Poczty Polskiej S.A.


3. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu Produktu w przypadkach zwrotu uszkodzonego przez Klienta Produktu lub dostarczenia do Sklepu Produktu niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.


4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych płatnych za pobraniem.